THUN LẠNH 08

THUN LẠNH 08

Liên hệ: 0903865504

THUN LẠNH 07

THUN LẠNH 07

Liên hệ: 0903865504

THUN LẠNH 06

THUN LẠNH 06

Liên hệ: 0903865504

THUN LẠNH 05

THUN LẠNH 05

Liên hệ: 0903865504

THUN LẠNH 04

THUN LẠNH 04

Liên hệ: 0903865504

THUN LẠNH 03

THUN LẠNH 03

Liên hệ: 0903865504

THUN LẠNH 02

THUN LẠNH 02

Liên hệ: 0903865504

THUN LẠNH 01

THUN LẠNH 01

Liên hệ: 0903865504

VẢI BÔNG 10

VẢI BÔNG 10

Liên hệ: 0903865504

VẢI BÔNG 09

VẢI BÔNG 09

Liên hệ: 0903865504

VẢI BÔNG 08

VẢI BÔNG 08

Liên hệ: 0903865504

VẢI BÔNG 07

VẢI BÔNG 07

Liên hệ: 0903865504

VẢI BÔNG 06

VẢI BÔNG 06

Liên hệ: 0903865504

VẢI BÔNG 05

VẢI BÔNG 05

Liên hệ: 0903865504

VẢI BÔNG 04

VẢI BÔNG 04

Liên hệ: 0903865504

VẢI BÔNG 03

VẢI BÔNG 03

Liên hệ: 0903865504

CÔNG TY TNHH SX THANH NGÂN

Giới thiệu công ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THANH NGAN

Chuyên gia công nhuộm, định hình vải các loại Cung cấp các loại vải thành phẩm : vải thun, polyester, cotton, visco, thun cào lông … Cung cấp các hàng mộc, thành phẩm, hàng in : Solton, ATY, Ren , Vol, Lưới … Cung cấp hàng hóa trong phạm vi nội địa và xuất khẩu.
Tin Tức
Video

SẢN PHẨM MỚI